top of page

DOEL

Net Anders is een organisatie die zich richt op de begeleiding van mensen met een complexe zorgvraag die zijn oorsprong vindt in een stoornis die valt binnen het autistisch spectrum. 

Voor de start van de begeleiding worden aan de hand van de indicatie in overleg individuele doelen gesteld. Vanuit deze doelen wordt een individueel dagprogramma ontwikkeld, waarin de mogelijkheden en interesses van de cliënt ons uitgangspunt zijn. In dit dagprogramma besteden we veel aandacht aan het tot rust brengen van de cliënt en bieden we een duidelijke dagstructuur. De  cliënt wordt middels positieve ervaringen geprikkeld om vaardigheden te ontwikkelen en vast te houden en om zelfredzaamheid te creëren.

Net Anders biedt tevens onderwijs op afstand aan. Meer informatie over onderwijs leest u bij ‘begeleiding’.

IMG_4732.JPG
bottom of page