top of page

BEGELEIDING

Vaak wordt onderschat hoe lastig ‘normaal functioneren’ is. Met alle gevolgen van dien voor het zelfvertrouwen en de identiteitsontwikkeling, voor sociale ontwikkeling en zelfstandigheid.

Net Anders begeleidt cliënten als het inderdaad niet vanzelf gaat, als ontwikkeling onder druk staat. Als er sprake is van autisme, ADHD, problemen met gedrag, angst of andere problematiek. We zoeken, als begeleiders, dan ook steeds de mogelijkheden bij mensen om het ‘normaal functioneren’ te ondersteunen. Dit gebeurt heel gericht en individueel.

In samenwerking met het speciaal onderwijs, waarbij de cliënt staat ingeschreven, biedt Net Anders de mogelijkheid van onderwijs op afstand. De onderwijzer van het speciaal onderwijs kan les geven op de locatie van Net Anders. Een medewerker van Net Anders is hierbij de procesbegeleider.

De individuele begeleiding wordt door Net Anders geboden op basis van een Persoons Gebonden Budget (indicatie: begeleiding individueel) of door een eigen bekostiging van ouders/vertegenwoordigers.

Passend onderwijs, autisme
bottom of page