top of page

KOSTEN

PGB

De individuele begeleiding wordt door Net Anders geboden op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB) (indicatie: individuele begeleiding (IB)) of door een eigen bekostiging van ouders/vertegenwoordigers.

 

Er wordt een zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tussen de budgethouder en Net Anders gesloten. De cliënt blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de financiering van de kosten.

 

Net Anders factureert de gemaakte contacturen achteraf. Deze factuur kunt u indienen bij de SVB. 

Voor meer informatie over het uurtarief van Net Anders kunt u contact met ons opnemen. 

VERVOER

Net Anders biedt haar begeleiding aan op De Beekhoeve in Haaren (Noord-Brabant).

De locatie bevindt zich in het buitengebied van Haaren tegen het dorp Esch aan. Dit is een mooie plaats, maar er is geen openbaar vervoer.

 

Cliënten die ons willen bezoeken zijn dus aangewezen op eigen vervoer of een (deel)taxi.

In goed onderling overleg bestaat ook de mogelijkheid dat de medewerkers van Net Anders, binnen de begeleidingsuren, het vervoer verzorgen. 

bottom of page